Komentarze są wyłączone dla tego posta

Apostołowie

Apostołowie to osoby, które widzą szeroko, całościowo, ponadwspólnotowo, dbają o dobro całego Kościoła,

Tworzą zaplecze dla działalności Kościoła. Niczym Piotr i Paweł, którzy tworzyli gminy chrześcijańskie ale im nie przewodzili.

W swoich działaniach łączą różne wspólnoty, modlą się przede wszystkim o jedność.

Proponowana funkcja we wspólnocie to opieka nad diakoniami organizacyjnymi (służba techniczna, dekoracyjna, informatyczna, medialna).

Lidem diakonii apostolskiej w naszej Wspólnocie jest Roman Kaczor.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.