DSC_0172

Będąc we wspólnocie po pewnym czasie zaczynam rozumieć słowa św. Jana Pawła II o tym, że nie mogę zrozumieć sam siebie, ani innego człowieka bez Chrystusa.

Dlatego spotykam się z Nim i otwieram oczy na tych obok mnie. Których znam od dawna, którzy mieszkają w moim mieście i widzę w nich wspaniałe osoby, które szukają Boga i siebie samych, tak jak ja. I co fascynujące chcę się z nimi spotykać, bo to daję mi siłę i nadzieję, że z nimi mogę zostać świętym. Przeżywamy razem Eucharystię, uwielbienia, razem czytamy Słowo Boże, ale także jeździmy do kina i na wyjazdy wakacyjne – jak rodzina.

Takie są nasze Spotkania. A łączy nas Maryja – Brama Niebios.

 

 

 

 

Spotkania grup Odnowy w Duchu Świętym mają kilka charakterystycznych elementów:

Modlitwa spontaniczna. Rzecz najbardziej typowa dla grup charyzmatycznych. Uczestnicy modlą się równocześnie lub na przemian wypowiadając słowa uwielbienia, dziękczynienia i prośby. Wszystko to przeplatane jest piosenkami i tzw. modlitwą w językach, darem Bożym polegającym na uwielbianiu Boga głosem, jak gaworzące dziecko. Ważnym momentem modlitwy jest odczytywanie fragmentów Pisma Świętego w formie proroctwa, głosu Bożego na dany czas dla Wspólnoty. Po chwili ciszy następuje tzw. echo Słowa; zebrani odpowiadają na przeczytany fragment mówiąc, jak odnosi się on do ich życia w formie świadectwa, bądź też dzielą się tym co Duch Święty chce przez nich powiedzieć dla dobra konkretnych osób, bądź ogółu. Zwroty te mogą mieć charakter Słów Poznania, zachęty, pouczenia, bądź karcenia ku nawróceniu.

Grupy dzielenia. Członkowie wspólnoty podzieleni są na mniejsze grupy, które mają własne spotkania. Jest to czas dzielenia się doświadczeniami z własnego życia. Podczas tego spotkania nie prowadzi się dyskusji, nie poucza innych i nie komentuje się cudzych wypowiedzi, ale przede wszystkim słucha tego jak Duch Święty działa w życiu konkretnej osoby, a także jak brat czy siostra na te zdarzenia odpowiada.

Katecheza. Głoszona przez kapłana lub odpowiednio przygotowaną osobę świecką, może dotyczyć m.in. spraw życia duchowego, codziennych problemów, poznawania Pisma Świętego i nauczania Kościoła itp. Nauki te mogą być ułożone w tematyczne seminaria jak np.: Seminarium Odnowy Wiary, Seminarium Uzdrowienia Wewnętrznego.

Modlitwa wstawiennicza. Jeżeli ktoś prosi o szczególną modlitwę w jakiejś sprawie, członkowie wspólnoty lub specjalna grupa, prowadzą tzw. modlitwę wstawienniczą. Osoba zainteresowana klęka lub siada na krześle, a ekipa modlitewna pomaga danej osobie wstawiając się u Boga w jej prośbie, bądź problemie. Doświadczenie pokazuje, że modlitwa taka jest bardzo owocna, pomaga w przełamaniu wielu oporów przed Bogiem. Tej formie modlitwy często towarzyszy głębokie pobudzenie emocji, którymi posługuje się Pan by wzmocnić wiarę, pomóc w zerwaniu z grzechem, przebaczeniu krzywdzicielom, akceptacji życiowej drogi. Podczas tej modlitwy mogą pojawiać się także proroctwa czy Słowa Poznania, które rozeznane przez osoby modlące się mogą być darem Bożym w konkretnej sytuacji.